Księga XVIII

1990-05

Main Details
Series
Volume XVIII
Issue II
Credits
Date 1990-05
Publisher
Location of Publication Warsaw, Poland
Format Softcover
Type Comic Book
Page Count 64
Language Polish
Identifiers
  • ISBN — 83-85164-00-6
Notes Copyright © 1987, 1990 by Henryk Jerzy Chmielewski
Wszystkie prawa zastrzeżone

Poprzednie wydania
Wyd. I - 1987 - MAW - 300 000 egz.

Wydanie II
Nakład 200 000 egz.
Warszawa, maj 1990

Wydawca
KANT IMM sp. z o.o.
Warszawa, ul. Odyńca 1 A / 1

Druk i oprawa
Prasowe Zakłady Graficzne
Łódź, ul. Armii Czerwonej 28
Zam. 1349/90.

Printed in Poland

Comments

Login or Register to post a comment